Senyors i senyores menbres d’aquest el nostra grup:

Voldria posar aquí un tema que sembla pot ser interessant, i una pregunta que cadascu recapaciti la resposta.

perque volieu una web amb tanta urgencia i perque tantes crítiques a la antiga web si ara que tenim una web actualitzada i al dia tampoc la feu servir?? també pregunto perque afegir-hi nous menbres a la web si l’ús que li doneu per el moment és zero? espero i desitjo que entre tots fem d’aquesta magnífica web una afluencia de dades idees i serveixi també per fer crítiques o aportar quelcom que trobeu interesant per tots. Fem que aquesta web sigui viva i fem tots el petit esforç de aportar alguna cosa per mantenirl-a actual i viva.

Gracies a tots.